Головна ПОЛІТИКА ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ

ПОЛІТИКА ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління веб-сайтом https://webbylab.com/ (далі – Сайт) здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «ВЕББІЛАБ», юридичною особою, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 41045300, юридична адреса: Україна, 01013, місто Київ, вулиця Будіндустрії, будинок 6, (далі – Підприємство).
1.2. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.3. Будь-яка фізична особа відвідувач та/або користувач Сайту (далі – Користувач), що в будь-який спосіб направляє (надсилає) свої персональні дані Підприємству, надає свою безумовну згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
1.4. У цій Політиці по роботі з персональними даними (далі – Політика) встановлено порядок здійснення Підприємством обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, а також контактна інформація для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо практики захисту персональних даних.

2. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. При використанні Користувачем сервісів Сайту Підприємством здійснюється обробка даних Користувача, а саме:
2.1.1. даних, що надаються Користувачем при заповненні реєстраційних форм – прізвище, ім’я, по-батькові, електронна адреса, номер телефону;
2.1.2. дані, що надаються Користувачем в процесі користування сервісами Сайту – файли Cookie.
2.2. Підприємство збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані Користувачем як суб’єктом персональних даних в цілях замовлення послуг, що пропонуються на Сайті.
2.3. Підприємство обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту Користувача. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, Користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.
2.4. Підприємство не збирає інформацію, до обробки та зберігання якої законодавством України встановлені обмеження, а саме: персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричні або генетичні дані.

3. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані також обробляються і зберігаються в хмарній платформі управління взаємовідносин з клієнтами CRM Hubspot.
3.2. Детальніше про платформу управління взаємовідносин з клієнтами CRM Hubspot, особливості зберігання даних можна дізнатися за посиланням: https://hubspot.com .

4. МЕТА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ

4.1. Персональні дані використовуються виключно з метою надання Користувачеві послуг, інформація про які розміщена на Сайті, надсилання Користувачеві листів електронною поштою, в тому числі інформаційних статей Підприємства, обміну інформацією та новинами, можливого подальшого працевлаштування на Підприємстві тих Користувачів, які залишають на Сайті свої резюме, а також для здійснення телефонного зв’язку з Користувачем.
4.2. Оскільки послуги, що пропонуються на Сайті, надаються виключно після укладення відповідного договору з Користувачем, персональні дані можуть бути використані Підприємством для підготовки проекту такого договору.
4.3. Підприємство має право відправляти інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Користувача з його згоди. Користувач має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови.

5. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача зберігаються Підприємством терміном 3 (три) роки.
5.2. У випадку пред’явлення Користувачем вимоги про видалення (знищення) своїх персональних даних, персональні дані Користувача видаляються (знищуються) протягом трьох робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги.

6. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

6.1. Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої Користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт.
6.2. При повторному відвідуванні Користувачем Сайту, дані файлів Cookie оновлюються. В більшості випадків веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне збереження файлів Cookie на пристрої Користувача, відключення файлів Cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів.
6.3. Файли Cookie використовуються з метою пересування Користувача по веб-сторінці, здійснення пошуку, здійснення запам’ятовування попередніх дій Користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії, для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої Користувача між сеансами веб-браузера, взаємодії з соціальними мережами тощо.
6.4. Основні веб-браузери, що перераховані нижче, налаштовані на автоматичний прийом файлів Cookie. Для того, щоб їх відключити Користувачеві необхідно скористайтися функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню, за допомогою кнопки F1 або за посиланням:
– Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement;
– Mozilla Firefox – https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#Cookies;
– Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru;
– Opera – http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/Cookies.html;
– Safari for macOS – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US.

7. ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВА З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ СТОСОВНО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Підприємство не здійснює передачу персональних даних Користувачів третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства України.
7.2. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюється.
7.3. При обробці та використанні персональних даних Користувача можуть використовуватись наступні сервіси: CRM Hubspot, Google Analytics, Mailchimp.
7.4. Платформа управління взаємовідносин з клієнтами CRM Hubspot використовується Підприємством для систематизації та зберігання даних Користувачів. Детальніше про CRM Hubspot можна дізнатися за посиланням: https://hubspot.com
7.5. За допомогою Google Analytics Підприємство отримує узагальнену інформацію про поведінку Користувачів на Сайті, про платформи та браузери, за допомогою яких відвідувався Сайт, сторінки, які відвідувались на Сайті, регіон, з якого Користувач відвідує Сайт тощо. Така інформація обробляється анонімно. Детальніше про Google Analytics можна дізнатися за посиланням: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
7.6. Автоматизована платформа електронної пошти Mailchimp використовується Підприємством для відправлення повідомлень на електронну пошту Користувачів, аналізу та систематизації таких повідомлень. Детальніше про Mailchimp можна дізнатися за посиланням: https://mailchimp.com

8. БЕЗПЕКА НЕПОВНОЛІТНІХ

8.1. Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Підприємство серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв’язку з чим, зі свого боку, Підприємство звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів.

9. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Підприємство використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення.
9.2. Підприємство не може гарантувати абсолютну захищеність персональних даних від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Підприємства.
9.3. Підприємство забезпечує застосування зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого та/або незаконного розголошення та/або обробки персональних даних.
9.4. Підприємство надає доступ до персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності таких даних.
9.5. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

10. ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Користувач, як суб’єкта персональних даних, користується всіма правами, наданими йому Законом України «Про захист персональних даних» та Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
10.2. Ознайомитися з правами Користувача, як суб’єкта персональних даних, можна за посиланнями: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 .
10.3. Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка була надана Користувачем Підприємству відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо персональних даних Користувача, які обробляються Підприємством, Користувач може звернутися до Підприємства за адресою електронної пошти: [email protected].

11. ЗМІНА ПОЛІТИКИ

11.1. До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення Користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства України.
11.2. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики Підприємством буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовиться від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погоджується з відповідними змінами Політики.
11.3. Підприємство просить Користувачів час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

2024 WEBBYLAB. All rights reserved.

Згода на файли cookie
Повідомлення. PrivacyPolicies.com використовує файли cookie, щоб забезпечити необхідну функціональність веб-сайту, покращити ваш досвід і проаналізувати наш трафік. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності та використанням файлів cookie.
Прийняти