Головна УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови використання сайту (далі – Умови) є публічною офертою використання сайту https://webbylab.com/ (далі – Сайт), що укладається між Правовласником Сайту та Користувачем.
1.2. Правовласник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕББІЛАБ», юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 41045300, юридична адреса: Україна, 01013, місто Київ, вулиця Будіндустрії, будинок 6.
1.3. Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка в будь-який спосіб здійснює відвідування Сайту через мережу Інтернет.
1.4. Збір та використання персональних даних Користувачів у зв’язку з використанням Сайту здійснюються відповідно до Політики по роботі з персональними даними.
1.5. Враховуючи, що на Сайті розміщена інформацію про послуги, які надаються Правовласником, а також про вакансії для працевлаштування, які має Правовласник, всі без виключення правовідносини, що виникають між Правовласником та Користувачем та вимагають оплати будь-якою із сторін, регулюються виключно укладеними між сторонами відповідними договорами.
1.6. Відвідуючи або використовуючи цей Сайт, Користувач у повному обсязі приймає та погоджується з цими Умовами. Якщо Користувач не згоден з Умовами, він повинен негайно припинити використання Сайту.
1.7. Будь-які побажання та коментарі щодо змісту Умов та функціонування Сайту Користувач може надіслати на електронну адресу: [email protected].
1.8. Законодавством, що регулює відносини за цими Умовами, є законодавство України.

2. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1. Всі права на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, зокрема, тексти, зображення, дизайн, графіку, інформацію, логотипи, іконки, аудіо- та відеозаписи, інтерфейси, програмне забезпечення тощо (далі – Контент) є власністю Правовласника або ж Правовласник використовує Контент на законних підставах згідно з чинним законодавством України.
2.2. Знаки для товарів і послуг, логотипи, комерційні найменування є охоронюваними торговельними марками.
2.3. Будь-яка публікація даних на цьому Сайті не може тлумачитися як надання будь-якої ліцензії або права на використання торговельної марки, розміщеної на Сайті, Користувачу. Суворо забороняється будь-яке використання торговельних марок, що містяться на цьому Сайті, а також будь-якого іншого Контенту на Сайті.
2.4. Правовласник надає Користувачу обмежену, невиключну, відкличну ліцензію, без права на субліцензію, на використання Сайту з персональних пристроїв Користувача на передбачених у цьому документі умовах та доступ до перегляду будь-якого Контенту, розміщеного на Сайті або за допомогою нього, виключно для особистого некомерційного використання.
2.5. Будь-яке комерційне використання Контенту може здійснюватися Користувачем виключно після укладення відповідного договору з Правовласником в порядку та на умовах такого договору.
2.6. Забороняється відтворювати, публікувати, поширювати, змінювати, створювати похідні твори чи іншим чином використовувати Контент з комерційною метою або незаконною метою без попереднього укладення відповідного договору з Правовласником.
2.7. Користувач погоджується не змінювати і не видаляти будь-які повідомлення про право власності з матеріалів, завантажених чи роздрукованих із Сайту.
2.8. Правовласник і його постачальники контенту зберігають право власності на матеріали, що публікуються на Сайті, включаючи всі суміжні права на інтелектуальну власність, і надають згадані матеріали на підставі відповідної ліцензії, яку Правовласник може анулювати в будь-який час.
2.9. Забороняється несанкціоноване використання опублікованої на Сайті контактної інформації. Забороняється використання будь-якого апаратного або програмного забезпечення, призначеного для втручання в роботу або порушення нормальної роботи Сайту, а також для прихованого перехоплення модулів, даних або особистої інформації з Сайту.
2.10. Забороняється зупиняти (робити спроби зупинити) роботу Сайту будь-яким способом.
2.11. Правовласник залишає за собою право в будь-який час і без попереднього повідомлення обмежити або припинити доступ до Сайту для Користувача. Таке припинення доступу не скасовує і не впливає на інші права Правовласника, що виникають в зв’язку з порушенням Користувачем цих Умов або чинного в Україні законодавства, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності та кібербезпеки.

3. ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРАВОВЛАСНИКОМ ТА КОРИСТУВАЧЕМ

3.1. Правовласник може надсилати Користувачеві електронні повідомлення (в тому числі комерційного характеру) та здійснювати телефонні дзвінки на вказані Користувачем контактні дані щодо надання відповіді на заявку Користувача, подальшого надсилання інформаційних статей Правовласника, в тому числі рекламного характеру, укладення договорів, погодження технічного завдання Користувача та врегулювання будь-яких інших питань, що стосуються надання пропонованих на Сайті послуг.
3.2. З моменту укладення між Правовласником та Користувачем будь-якого договору, обмін документами та інформацією між сторонами здійснюється відповідно до умов такого договору.
3.3. Користувач може відмовитися від отримання комерційних електронних повідомлень від Правовласника керуючись інструкціями, викладених у таких повідомленнях.

4. ПОСИЛАННЯ НА СТОРОННІ СЕРВІСИ

4.1. Сайт містить посилання на сторонні сервіси, які не контролюються Правовласником. Правовласник не несе відповідальності за контент та функціонал, які можуть пропонуватися на таких сторонніх сервісах. Користувач використовуєте такі сторонні сервіси на власний ризик.
4.2. До користування сторонніми сайтами та сервісами застосовуються інші умови використання та політики. Правовласник в жодному випадку не несе відповідальності за персональні дані, що обробляються сторонніми сайтами і сервісами.

5. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

5.1. Сайт надається на умовах «як є», тобто таким, яким його бачить Користувач і який в момент відвідування доступний Користувачеві. Якщо інше явно не передбачено цими Умовами або іншими політиками, Правовласник відмовляється від усіх гарантій, у максимально допустимих законодавством межах, стосовно Сайту, його функціоналу та Контенту, включаючи, без обмежень, гарантії придатності для певної мети.
5.2. Правовласник не надає жодних обіцянок або гарантій, зокрема, щодо точності, корисності, надійності та коректності, безперервності роботи Сайту, що будь-які дефекти будуть виправлені або що Сайт не містить вірусів або інших шкідливих елементів.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Правовласник не несе відповідальності, якщо будь-яка інформація, матеріали, Контент, доступні через Сайт, є неточними або неповними, а також за орфографічні чи інші помилки або недоліки в тексті або інших матеріалах.
6.2. Ні в якому разі Правовласник, його засновники, співробітники, підрядники або агенти не несуть відповідальності за прямі, опосередковані, присуджені та побічні збитки, включаючи упущену вигоду, втрату даних або пошкодження власності, пов’язані з використанням або неможливістю використання Сайту, за шкоду, що виникла в результаті використання отриманої за допомогою Сайту інформації, а також в результаті помилок, дефектів і перебоїв в роботі Сайту, навіть якщо Правовласник був повідомлений про можливість таких збитків.
6.3. Правовласник не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне зазначення своїх персональних даних Користувачем при заповненні будь-яких форм або при формуванні замовлення.
6.4. Правовласник не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача по відношенню до третіх осіб або за можливі протиправні дії третіх осіб по відношенню до Користувача.
6.5. Вищевикладена відмова від відповідальності застосовується в обсязі, максимально допустимому застосовуваним законодавством.

7. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

7.1. Користувач погоджуєтеся звільнити від відповідальності, відшкодування збитків і захистити Правовласника, його засновників, партнерів, співробітників, підрядників і агентів, від будь-яких позовів, відповідальності, шкоди, збитків і витрат, включаючи обґрунтовані юридичні та бухгалтерські витрати, будь-яким чином пов’язаних або таких, що виникають в результаті:
– порушення Користувачем будь-якого з положень цих Умов;
– використання/неналежного використання Користувачем Сайту, Контенту, доступних функцій Сайту тощо;
– порушення Користувачем законодавства або прав третіх осіб.
7.2. Правовласник вживатиме будь-яких дозволених заходів впливу у випадку порушення Користувачем цих Умов, включно із забороною використання Сайту та може вимагати відшкодування завданої Правовласникові шкоди.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ

8.1. Правовласник має право на власний розсуд і в будь-який час змінювати, доповнювати або видаляти положення цих Умов, повністю або частково, шляхом публікації на Сайті відповідних відредагованих положень. Користувач зобов’язаний періодично перевіряти Сайт на предмет відповідних змін в Умовах.
8.2. Подальше використання Користувачем Сайту після внесення змін до тексту Умов означає, що Користувач погоджується з такими змінами.
8.3. У разі внесення суттєвих змін до Умов відповідне повідомлення буде опубліковано на домашній сторінці цього Сайту. Змінені положення Умов набирають чинності через 7 календарних днів після публікації нової редакції Умов.

9. ПОРЯДОК ДІЇ УМОВ

9.1. Ці Умови набирають чинності для кожного Користувача Сайту з моменту першого відвідування Сайту Користувачем та діють між Користувачем і Правовласником протягом всього періоду використання Користувачем Сайту.

2024 WEBBYLAB. All rights reserved.

Згода на файли cookie
Повідомлення. PrivacyPolicies.com використовує файли cookie, щоб забезпечити необхідну функціональність веб-сайту, покращити ваш досвід і проаналізувати наш трафік. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності та використанням файлів cookie.
Прийняти